Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sunde levevilkår

Fællesskaber er nøglen til kultur- og naturaktive borgere

Fællesskaber har stor indflydelse på borgernes lyst til at deltage i kultur- eller naturaktiviteter. Et aktivt liv har stor betydning for, at vi kan holde os mentalt og fysisk raske. Derfor udvikles der nu værktøjer til, hvordan både unge og ældre kan udvikle og holde fast i fællesskaber.

Som borgere skal vi have gode muligheder for at tage hånd om vores egen sundhed, så vi kan holde os mentalt og fysisk raske. Det er en del af den syddanske strategi og understøtter FN’s verdensmål om sundhed og trivsel. Derfor har regionsrådet sat gang i et toårigt forprojekt Sundhed, kultur og natur, som gennemføres i et tæt samarbejde mellem regionen, Designskolen Kolding og Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik.

Det er især syddanskere, som befinder sig i to af livets overgangsperioder, projektet fokuserer på. Det er unge i alderen 15-25 år, der er i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse eller mellem ungdomsuddannelse og arbejdsliv eller videregående uddannelse samt personer i aldersgruppen 55-65 år i overgangen mellem arbejdsliv og pensionsalderen. Det er her, det er vigtigt at kunne sætte ind i forhold til senere risiko for fysisk eller psykisk mistrivsel.
 

Billede af trivselsmedarbejdere om et bord.

I forprojektet udvikles nye værktøjer til at udvikle og holde fast i fællesskaber sammen med uddannelsesinstitutioner, kommuner og organisationer  

Projektet gennemføres i fire faser og er nu i tredje fase, hvor værktøjer til at udvikle og fastholde fællesskaber bliver testet i samarbejde med kommuner og organisationer.

I første fase fik man afdækket, hvad der findes af viden og forskning om kultur- eller naturaktiviteter, der forbedrer borgernes fysiske eller mentale sundhed og trivsel. Det har resulteret i et interaktivt kort med udvalgte aktiviteter fra kommuner og organisationer og en kort rapport.
 

Interaktivt kort om aktiviteter på tværs af Sundhed, Kultur og Natur

Kortet er en interaktiv pdf, som giver mulighed for at springe videre til de enkelte kommuner eller aktiviteter. Klik for at komme til kortet.

Interaktivt kort om aktiviteter på tværs af sundhed, kultur og natur.

 

Rapport om aktiviteter på tværs af Sundhed, Kultur og Natur

  

Rapporten opsamler eksempler på tværgående aktiviteter på tværs af Sundhed, Kultur og Natur til inspiration for andre aktører. Desuden har rapporten til formål at konkretisere, hvilke udfordringer der relevante at gå i dybden med i de følgende faser.

Kort rapport om eksisterende aktiviteter på tværs af sundhed, kultur og natur - til inspiration for nye initiativer.

I fase to har man fokuseret på at udvikle gode værktøjer, der netop kan være med til at udvikle og fastholde fællesskaber, da de har stor indflydelse på borgernes motivation for at deltage i kultur- eller naturaktiviteter.

Nu, hvor projektet er i fase tre, er man i gang med at teste værktøjer i samarbejde med eksterne aktører.
 

Billede af værktøj - et spil med trekanter
Værktøjet Fællesskabsstjernen skal testes i samarbejde med kommuner, organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner.


Frem til april 2021 planlægges øget forankring af gode resultater i samarbejde med kommuner og organisationer. Derudover søges finansiering fra eksterne fonde til et projekt i større skala på tværs af sundhed, kultur og natur.

Projektet er desuden udvidet med projekt Unge og trivsel i fællesskaber, som kommer til at foregå i samarbejde med trivselsmedarbejdere på en række syddanske ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Partnerne vil teste, hvordan uddannelsesmiljøerne kan understøtte trivsel og sundhed ved at skabe nye fællesskaber, der er forankrede i uddannelsesmiljøerne, og hvor natur- og kulturaktiviteter er centrale, samt hvordan der kan bygges bro til forenings- og fritidslivet.

Derudover skal en analyse afsløre, om der er forskel i trivslen blandt unge mænd og kvinder, der er i gang med en ungdomsuddannelse, uddannelse eller et arbejde, eller er uden for uddannelsesforløb eller beskæftigelse.

Yderligere oplysninger hos helle.knudsen@rsyd.dk


Sunde levevilkår

Sundhed og trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan udfolde vores muligheder – i familien, på arbejdsmarkedet, på uddannelserne og i vores fritid.
Vi skal have gode muligheder for at tage hånd om vores egen sundhed, så vi kan holde os mentalt og fysisk raske. Det vil vi understøtte ved sammen at skabe viden om og bidrage til rammerne for, at vi kan leve et sundt og aktivt liv i hele regionen. Og ved at udvikle innovative løsninger som svar på sundheds- og velfærdssektorens udfordringer i samarbejde med private virksomheder og med afsæt i konkrete behov.
Yderligere oplysninger fås hos dku@rsyd.dk

 


 


Siden er sidst opdateret 03-02-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring